In onze praktijk worden uw rekeningen verzorgd door Infomedics. Graag willen wij uw aandacht vragen voor de volgende wijziging.

De Wet op de geneeskundige behandeling (Wgbo, artikel 7:447) geeft patiënten vanaf 16 jaar voortaan het recht om zelfstandig een behandelovereenkomst te sluiten. Zij hebben namelijk zelf recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van de zorgverlener. Dat medisch beroepsgeheim geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

De kosten voor een behandeling van een patiënt van 16 jaar en ouder mogen daarom niet op een zogenoemde verzamelrekening terechtkomen, waar ook gegevens van de ouders of andere patiënten opstaan. Patiënten vanaf 16 jaar ontvangen voortaan een eigen rekening die persoonlijk aan hen gericht is.